"Стремежът към качество не е действие. То е начин на живот"


Аристотел


Публикуваните документи се отворят с Adobe Acrobat Reader. В случай, че го нямате можете да го свалите от тукМетоди за реконструкция, визуализация и обработка на образа


виж .pdf файлаОсновни дозиметрични величини


виж .pdf файлаКачество на образа. Физични характеристики


виж .pdf файлаПринципи на формиране на КТ образ


виж .pdf файлаУстройство на КТ уредба. Поколения КТ


виж .pdf файлаФизични основи на рентгеновата диагностика


виж .pdf файла20.10.2018 Аll you need to know about getting published - Allen


виж .pdf файла20.10.2018 Publication Ethics - Allen


виж .pdf файла20.10.2018 Statistics and results - Nasseva


виж .pdf файла20.10.2018 Research Methodology - Kodate


виж .pdf файла20.10.2018 Preparing Your Manuscript - Lingam


виж .pdf файла20.10.2018 Overview of EU Projects - Austin


виж .pdf файла20.10.2018 Clinical trials a critical review - Borissov


виж .pdf файла2017.12.09 Radiology throught the point of the anesthesiologist V.Ilieva


виж .pdf файла2017.12.09 The pan scan dilemma R.Radeva


виж .pdf файла2017.12.09 Traumatic brain injury G.Adam


виж .pdf файла2017.12.09 Unusual finding in 6 year old child K.Koleva


виж .pdf файла2017.12.09 Complicated case P.Stanailov


виж .pdf файла2017.12.09 Complicated cases Quiz G.Nakov


виж .pdf файла2017.12.09 Fistula between aorta and vena cava inferior P.Polomski


виж .pdf файла