Последни новини

Събитията на Radiology Together за 2017 г.

дата : 02.01.2018

За втора поредна година през 2017 г. се организираха три срещи на Radiology Together – асоциация на специализанти по радиология. Те се проведоха в град София, като в тях...

arrowвиж още...


"Стремежът към качество не е действие. То е начин на живот"


Аристотел


ДО УЧАСТНИЦИТЕ В ТРЕТАТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА РЕНТГЕНОВИТЕ ЛАБОРАНТИ

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС

Позволете ми в днешния особено вълнуващ ден, в който се открива третата Национална конференция на рентгеновите лаборанти, да ви предам поздравите и...


Българска Асоциация на Професионалистите по Здравни Грижи (БАПЗГ)


виж оригиналната референция

виж още...
Българското дружество по кардиоторакална рентгенология обединява услията на колеги от различни специалности с интерес в областта на сърдечната и торакална патология. Изключителното развитие на образните методики и тяхното налагане като "златен стандарт" в...


Доц. д-р Иво Петров, д.м., Председател на Българско дружество за ендоваскуларна терапия, Избран председател на Дружеството на кардиолозите в България


виж оригиналната референция

виж още...
Учредяването на Българското Дружество по Кардиоторакална Рентгенология (БДКТР) е в съзвучие със съвременните европейски и световни тенденции. То е израз на необходимостта от разширяване на сътрудничеството между работещите в областта на кардиорентгенологията и...


Проф. д-р Любомир Дянков, дмн


виж оригиналната референция

виж още...
Уважаеми колеги, В качеството ми на председател на Управителния съвет на Българското дружество по белодробни болести (БДББ) и пулмолог с 20 годишна клинична практика изразявам изключителното си задоволство от появата в академичното пространство на Дружеството по...


Доц. Коста Костов, м.д., FCCP


виж оригиналната референция

виж още...Сайтът е създаден от 2P web design