Последни новини

8-ма среща на специализантите по образна диагностика

дата : 21.03.2018

Тема: Малък таз

Дата: 14.04.2018г.

Място: COSMOS Coworking Camp, ул. Ангел Кънчев 3

Първата среща на Radiology Together за тази година ще се...

arrowвиж още...


"Стремежът към качество не е действие. То е начин на живот"


Аристотел


ДО УЧАСТНИЦИТЕ В ТРЕТАТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА РЕНТГЕНОВИТЕ ЛАБОРАНТИ

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС

Позволете ми в днешния особено вълнуващ ден, в който се открива третата Национална конференция на рентгеновите лаборанти, да ви предам поздравите и...


Българска Асоциация на Професионалистите по Здравни Грижи (БАПЗГ)


виж оригиналната референция

виж още...
Българското дружество по кардиоторакална рентгенология обединява услията на колеги от различни специалности с интерес в областта на сърдечната и торакална патология. Изключителното развитие на образните методики и тяхното налагане като "златен стандарт" в...


Доц. д-р Иво Петров, д.м., Председател на Българско дружество за ендоваскуларна терапия, Избран председател на Дружеството на кардиолозите в България


виж оригиналната референция

виж още...
Учредяването на Българското Дружество по Кардиоторакална Рентгенология (БДКТР) е в съзвучие със съвременните европейски и световни тенденции. То е израз на необходимостта от разширяване на сътрудничеството между работещите в областта на кардиорентгенологията и...


Проф. д-р Любомир Дянков, дмн


виж оригиналната референция

виж още...
Уважаеми колеги, В качеството ми на председател на Управителния съвет на Българското дружество по белодробни болести (БДББ) и пулмолог с 20 годишна клинична практика изразявам изключителното си задоволство от появата в академичното пространство на Дружеството по...


Доц. Коста Костов, м.д., FCCP


виж оригиналната референция

виж още...Сайтът е създаден от 2P web design