"Стремежът към качество не е действие. То е начин на живот"


Аристотел


Българското Дружество по Кардиоторакална Рентгенология е клон на Българската Асоциация по Рентгенология, учредено с любезното съдействие на Европейското Дружество по Кардиорентгенология. Дружеството е регистрирано официално през м.август 2010 като неправителствена организация с нестопанска цел, управлявано от Управителен съвет въз основа на Устав, официално приет от Общо събрание.


Основни задачи на Българското Дружество по Кардиоторакална Рентгенология са:


- Да популяризира съвременните клинични постижения и развива научните и техническите изследвания в областта на кардиоторакалната рентгенология


- Да обединява медицинските специалисти, работещи в областта на образната диагностика на заболяванията на белия дроб и сърцето като защитава професионалните им интереси


- Да съдейства за тяхното професионално развитие, усъвършенстване и специализация


- Да изработва и актуализира стандартите за добра медицинска практика в областта на кардиоторакалната рентгенология


- Да организира, развива и подпомага обучението на специалисти в областта; да организира и провежда научни форуми и клинико-рентгенологични срещи


- Да организира изпит за сертифициране за работа в специализирани звена, ориентирани към патология на белите дробове и сърцето


- Да организира програма за акредитация на лаборатории, ориентирани към диагностика на заболяванията на белия дроб и сърцето


Българското Дружество по Кардиоторакална Рентгенология е ориентирано към рентгенолози, рентгенови лаборанти, специалисти по нуклеарна медицина, физици и клиницисти, проявяващи интерес към заболяванията на белите дробове и сърцето. Неговата цел е да установи колаборация между рентгенолозите и клиничните специалисти с оглед съвместна работа в мултидисциплинарен екип


Устав