Последни новини

На 19 и 20-ти октомври тази година в Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда ще се състои събитие на тема „How to Write an Article: The Editors’ Experience”

дата : 09.05.2018

На 19 и 20-ти октомври тази година в Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда ще се състои събитие на тема „How to Write an Article: The Editors’ Experience”. Конференцията се...

arrowвиж още...


"Стремежът към качество не е действие. То е начин на живот"


Аристотел


Българското Дружество по Кардиоторакална Рентгенология е клон на Българската Асоциация по Рентгенология, учредено с любезното съдействие на Европейското Дружество по Кардиорентгенология. Дружеството е регистрирано официално през м.август 2010 като неправителствена организация с нестопанска цел, управлявано от Управителен съвет въз основа на Устав, официално приет от Общо събрание.


Основни задачи на Българското Дружество по Кардиоторакална Рентгенология са:


- Да популяризира съвременните клинични постижения и развива научните и техническите изследвания в областта на кардиоторакалната рентгенология


- Да обединява медицинските специалисти, работещи в областта на образната диагностика на заболяванията на белия дроб и сърцето като защитава професионалните им интереси


- Да съдейства за тяхното професионално развитие, усъвършенстване и специализация


- Да изработва и актуализира стандартите за добра медицинска практика в областта на кардиоторакалната рентгенология


- Да организира, развива и подпомага обучението на специалисти в областта; да организира и провежда научни форуми и клинико-рентгенологични срещи


- Да организира изпит за сертифициране за работа в специализирани звена, ориентирани към патология на белите дробове и сърцето


- Да организира програма за акредитация на лаборатории, ориентирани към диагностика на заболяванията на белия дроб и сърцето


Българското Дружество по Кардиоторакална Рентгенология е ориентирано към рентгенолози, рентгенови лаборанти, специалисти по нуклеарна медицина, физици и клиницисти, проявяващи интерес към заболяванията на белите дробове и сърцето. Неговата цел е да установи колаборация между рентгенолозите и клиничните специалисти с оглед съвместна работа в мултидисциплинарен екип


Устав


Управителен съвет :


доц. Галина Кирова, дм

Председател: доц. Галина Кирова, дм


Зав. Отделение по Образна Диагностика,

Токуда Болница София

Бул. «Вапцаров» 51Б

1407 София

e-mail : g.kirova@bsctr.bg


Членове:

доц. Елисавета Вълчева, дм

доц. Елисавета Вълчева, дм


Началник отделение образна диагностика, Многопрофилна национална кардиологична болница, София

1309 София, България,ул. Коньовица 65

e-mail : e.valcheva@bsctr.bg


д-р Весела Стийнова, дм

д-р Весела Стойнова, дм


Завеждащ Сектор по Компютърна Томография Университетска Болница "Св.Екатерина"

бул. "Пенчо Славейков" 52А

1600 София

e-mail : v.stoinova@bsctr.bg


д-р Диляна Балева

д-р Диляна Балева


Център по Образна Диагностика Университетска болница “Св.Марина”

Бул. “Христо Смирненски” 1

9000 Варна

e-mail : d.baleva@bsctr.bg


д-р Марин Пенков

д-р Марин Пенков


Отделение по Образна диагностика

Университетска Болница "Св.Иван Рилски";

1600 София

бул. Акад. Иван Гешов 15

e-mail : m.penkov@bsctr.bg


Цветелина Зашева

Teхнически секретар: Цветелина Зашева


Отделение по Образна Диагностика

Токуда Болница София

Бул. «Вапцаров» 51Б

1407 София

e-mail : c.zasheva@bsctr.bg

Сайтът е създаден от 2P web design