Последни новини

Събитията на Radiology Together за 2017 г.

дата : 02.01.2018

За втора поредна година през 2017 г. се организираха три срещи на Radiology Together – асоциация на специализанти по радиология. Те се проведоха в град София, като в тях...

arrowвиж още...


"Стремежът към качество не е действие. То е начин на живот"


Аристотел


Публикуваните документи се отворят с Adobe Acrobat Reader. В случай, че го нямате можете да го свалите от тук2017.06.03 Case, Teneva


виж .pdf файла2017.06.03 Case, D.Ilieva


виж .pdf файлаТумори в задна черепна ямка в детска възраст


виж .pdf файлаТуберкулоза в детска възраст


виж .pdf файлаTraumatic brain injury


виж .pdf файлаSturge Weber syndrome


виж .pdf файлаПриложение на MRI спектроскопия в неврорентгенологията


виж .pdf файлаСъвременни образни методи за изследване на тънкото и дебелото черво


виж .pdf файлаPneumomediastinum following dental procedure


виж .pdf файлаНеврофиброматоза тип 1


виж .pdf файлаIntestinal Malrotation


виж .pdf файлаMesoblastic nephroma


виж .pdf файлаHoloprosencephaly


виж .pdf файлаБъд-Киари синдром


виж .pdf файлаКостен тумор в детска възраст


виж .pdf файлаArterioportal fistula


виж .pdf файлаДифузни паренхимни болести Саркоидоза


виж .pdf файлаИнтерстициални белодробни заболявания Поглед към тях от леглото на болния


виж .pdf файлаИнтерстициалните белодробни болести в реалния живот


виж .pdf файлаИНТЕРСТИЦИАЛНИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ НА БЕЛИЯ ДРОБ през погледа на рентгенолога


виж .pdf файла


Сайтът е създаден от 2P web design