"Стремежът към качество не е действие. То е начин на живот"


Аристотел


The event titled “How to Write an Article: The Editors’ Experience” took place on the 19th and 20th October 2018 in Acibadem City Clinic Tokuda Hospital. The conference was organized by Radiology Together with the support of the Bulgarian Society of Cardiothoracic Radiology and was certified by UEMS for 10 CME credits. There were more than 120 people registered in advance and more than 30 registered on-site. During the course of two days the participants had the chance to attend 9...


The event titled “How to Write an Article: The Editors’ Experience” took place on the 19th and 20th October 2018 in Acibadem City Clinic Tokuda Hospital.


виж оригиналната референция

виж още...
ДО УЧАСТНИЦИТЕ В ТРЕТАТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА РЕНТГЕНОВИТЕ ЛАБОРАНТИ

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС

Позволете ми в днешния особено вълнуващ ден, в който се открива третата Национална конференция на рентгеновите лаборанти, да ви предам поздравите и...


Българска Асоциация на Професионалистите по Здравни Грижи (БАПЗГ)


виж оригиналната референция

виж още...
Българското дружество по кардиоторакална рентгенология обединява услията на колеги от различни специалности с интерес в областта на сърдечната и торакална патология. Изключителното развитие на образните методики и тяхното налагане като "златен стандарт" в...


Доц. д-р Иво Петров, д.м., Председател на Българско дружество за ендоваскуларна терапия, Избран председател на Дружеството на кардиолозите в България


виж оригиналната референция

виж още...
Учредяването на Българското Дружество по Кардиоторакална Рентгенология (БДКТР) е в съзвучие със съвременните европейски и световни тенденции. То е израз на необходимостта от разширяване на сътрудничеството между работещите в областта на кардиорентгенологията и...


Проф. д-р Любомир Дянков, дмн


виж оригиналната референция

виж още...
Уважаеми колеги, В качеството ми на председател на Управителния съвет на Българското дружество по белодробни болести (БДББ) и пулмолог с 20 годишна клинична практика изразявам изключителното си задоволство от появата в академичното пространство на Дружеството по...


Доц. Коста Костов, м.д., FCCP


виж оригиналната референция

виж още...