Последни новини

8-ма среща на специализантите по образна диагностика

дата : 21.03.2018

Тема: Малък таз

Дата: 14.04.2018г.

Място: COSMOS Coworking Camp, ул. Ангел Кънчев 3

виж още...


"Стремежът към качество не е действие. То е начин на живот"


Аристотел


Българското дружество по кардиоторакална рентгенология обединява услията на колеги от различни специалности с интерес в областта на сърдечната и торакална патология. Изключителното развитие на образните методики и тяхното налагане като "златен стандарт" в диагностиката и планирането на лечението наложи създаване на сдружение с мултидисциплинарен характер, чийто цели са амбициозни и са в интерес както на пациентите, така и на медицинското съсловие. Имайки предвид капацитета на колегите и ентусиазма, с който се създаде дружеството съм убеден, че то ще играе съществена роля в научния и професионален домейн в България


Доц. д-р Иво Петров, д.м., Председател на Българско дружество за ендоваскуларна терапия, Избран председател на Дружеството на кардиолозите в Българиявиж оригиналната референция

Сайтът е създаден от 2P web design