"Стремежът към качество не е действие. То е начин на живот"


Аристотел

Годишна научна и образователна среща

Новости в кардиоторакалната рентгенология

Mай, 2012

София


Място на провеждане : Конгресен център на Токуда Болница София, бул. Вапцаров 51Б, 1407 София.


Сертифициране : Годишната научна и образователна среща на Българското Дружество по Кардиоторакална Рентгенология е сертифицирана от Българския Лекарски Съюз и Българската Асоциация на Специалистите по Здравни Грижи.


Oфициален език:

Официални езици на срещата са български и английски с осигурен симултанен превод по време на сесиите.


Регистрационна такса:

Лекари : 50 лв.

Специализанти : 25 лв.

Рентгенови лаборанти : 25 лв.

Студенти по медицина : без такса за участие


Регистрационната такса включва:

Достъп до научните и образователни лекции

Серфификат за участие

Кафе паузи

Работен обяд

Коктейл


Заплащане на такса участие може да стане в български лева и евро на следната банкова сметка:


BGL BG46CREX92601014364100

Токуда Банка

SWIFT CODE: CREXBGSF


EURO BG28CREX92601414364100

Токуда Банка

SWIFT CODE: CREXBGSF


Моля, при внасяне на сумата, отбележете “BSCTR meeting 2011” и имената си.


Моля, обърнете внимание, че заплашане на регистрационната такса по банков път ще става до 10 май 2011г. След тази дата регистрацията ще се осъществява на място при кешово заплащане на таксата участие.


Обратно в събитието