Последни новини

Образна диагностика в условията на COVID-19 пандемия

date : 22.05.2020

Learn More

arrowsee more...


"Quality is not an act. It is a habit."


Aristotle


Published documents are available in PDF format and require the Adobe Acrobat Reader, which you can download from hereRecent intestinal imaging techniques


see the .pdf filePneumomediastinum following dental procedure


see the .pdf fileNeurofibromatosis type 1


see the .pdf fileIntestinal Malrotation


see the .pdf fileMesoblastic nephroma


see the .pdf fileHoloprosencephaly


see the .pdf fileBudd Chiari syndrome


see the .pdf fileBone tumor in child


see the .pdf fileArterioportal fistula


see the .pdf fileДифузни паренхимни болести Саркоидоза


see the .pdf fileИнтерстициални белодробни заболявания Поглед към тях от леглото на болния


see the .pdf fileИнтерстициалните белодробни болести в реалния живот


see the .pdf fileИНТЕРСТИЦИАЛНИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ НА БЕЛИЯ ДРОБ през погледа на рентгенолога


see the .pdf fileЛекарствено индуцирани интерстициални белодробни болести. Клинични случай.


see the .pdf fileИнтерстициалните белодробни болести - класифициране на познанията и понятията


see the .pdf fileДиагностичен алгоритъм при дифузните паренхимни заболявания, пречупен през 7-годишен клиничен опит на Токуда болница София


see the .pdf fileКлиничен случай на ВООР,диагностициран с ТББ и успешно лекуван с КС


see the .pdf fileДифузионни техники при МРТ 2 - Ю.Златанов


see the .pdf fileКак да създадем протокол за МДКТ 2 - Ц.Зашева


see the .pdf fileПротоколи за контрастиране при КТ изследванията 2 - С.Копети


see the .pdf file


Web site created by 2P web design