"Стремежът към качество не е действие. То е начин на живот"


Аристотел

РЕНТГЕНОЛОГИЧНА СРЕЩА “ДА РАБОТИМ ЗАЕДНО” ГАСТРО-ИНТЕСТИНАЛНА РЕНТГЕНОЛОГИЯ

дата : 26.04.2016