"Стремежът към качество не е действие. То е начин на живот"


Аристотел


Образна диагностика в условията на COVID-19 пандемия

дата : 22.05.2020

Научи повече

Виж още...

The Role of Chest Imaging in Patient Management during the COVID-19 Pandemic: A Multinational Consensus Statement from the Fleischner Society

дата : 29.04.2020

Научи повече

Виж още...

Chest CT and Coronavirus Disease (COVID-19): A Critical Review of the Literature to Date

дата : 28.04.2020

Научи повече

Виж още...

Highlights in european radiology

дата : 21.04.2020

Научи повече

Виж още...

An update on CT chest findings in coronavirus disease-19 (COVID-19)

дата : 19.04.2020

Научи повече

Виж още...

COVID-19 patients and the Radiology department – advice from the European Society of Radiology (ESR) and the European Society of Thoracic Imaging (ESTI)

дата : 18.04.2020

Научи...

Виж още...

Клинични и КT характеристики при педиатрични пациенти с COVID-19 инфекция: различия спрямо възрастни пациенти

дата : 06.04.2020

Wei Xia MD,

Виж още...

КT е най-добрата диагностика за новия коронавирус (COVID-19)

дата : 05.04.2020

Източник:

Виж още...

АЛГОРИТЪМ ЗА ПОВЕДЕНИЕ В СТРУКТУРИТЕ ПО ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА В УСЛОВИЯТА НА ПАНДЕМИЯ С COVID-19

дата : 04.04.2020

БЪЛГАРСКО ДРУЖЕСТВО ПО КАРДИОТОРАКАЛНА РЕНТГЕНОЛОГИЯ

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО РАДИОЛОГИЯ

ЕКСПЕРТЕН СЪВЕТ ПО ОБРАЗНА...

Виж още...