Последни новини

8-ма среща на специализантите по образна диагностика

дата : 21.03.2018

Тема: Малък таз

Дата: 14.04.2018г.

Място: COSMOS Coworking Camp, ул. Ангел Кънчев 3

виж още...


"Стремежът към качество не е действие. То е начин на живот"


Аристотел


Пример : "миокардити, МДКТ"

Случай Торакална рентгенология


СПОНТАНЕН ПНЕВМОМЕДИАСТИНУМ.

дата : 31.12.2015


Лимфангиолейомиоматоза.

дата : 05.11.2014


Синдром на Goodpasture.

дата : 27.01.2012


Кистична Фиброза.

дата : 25.10.2011


Сайтът е създаден от 2P web design