"Стремежът към качество не е действие. То е начин на живот"


Аристотел

Следващо събитие

Годишна научна и образователна среща - Новости в кардиоторакалната рентгенология

дата : 12.03.2011

» виж всички събития


Уважаеми колеги и приятели,


Щастливи сме, че стартираме новата 2022 г. с обновен сайт на Българското дружество по кардио-торакална рентгенология. Вече десет години работим заедно за развитието на сърдечно-съдовата и торакалната рентгенология в България, като следим всички новости и активно участваме в международни прояви на европейските научни дружества в тази област. Основно направление на дейността на дружеството през последните години се очерта провеждането обучения и семинари за млади рентгенолози с интереси не само в областта на кардио-торакалната образна диагностика, но и в актуални за нашата специалност насоки като медицинската физика, неврорентгенологията, урорентгенологията и др. Организирането на периодични семинари и конференции на сдружението на младите рентгенолози в България (Radiology Together) станаха една от основните образователни дейности на дружеството и се радваме, че интересът към тях се увеличава с всяка изминала година.


Да си пожелаем една успешна и спокойна, но и богата на научни събития Нова година. Надяваме се, че обновеният сайт ще допринесе за по-ползотворната работа на дружеството.


Добре дошли в Интернет-сайта на новоучреденото Българско Дружество по Кардиоторакална Рентгенология.


Изминавайки дългия път от науката към ежедневната практика, в последните години кардио- и торакалната рентгенология се отделиха като подспециалности на образната диагностика. Новите методи на изследване позволиха да получим едновременно информация за морфологията, функцията, тъканната характеристика и перфузията на органите. Днес тези две области на ренгенологията играят основна роля при диагностицирането, вземането на правилно решение за терапевтично поведение и проследяването на пациенти с редица сериозни заболявания.


Нашата цел е да създадем модерен тип интердисциплинарна научна организация, форум за обмяна на опит и идеи, която да разшири кръгозора към познанието и да разкрие тайните на торакалната и кардиорентгенологията.


Благодарим Ви, че се присъединявате към нас!